Тренінговий модуль з інклюзивної роботи з молоддю в країнах Східного партнерства

 


Ресурс містить корисну інформацію для молодих фахівців про можливість підвищення їхньої кваліфікації у роботі
з особами молодого віку в умовах інклюзивного освітнього простору.

«До участі в навчальному модулі «Інклюзія зараз!» запрошуються зацікавлені учасники у дослідженні інтерактивних та досвідчених методів та інструментів, спрямованих на залучення молоді, справедливість та різноманітність у молодіжній роботі в країнах Східного партнерства.

 

Навчальний модуль спрямований на розвиток компетенцій молодіжних працівників, молодіжних педагогів та молодіжних тренерів щодо рівності, різноманітності та інклюзії, одночасно надаючи стратегії та рекомендації, щоб допомогти молодим фахівцям створити більш інклюзивне та різноманітне середовище у своїх організаціях та в їхній роботі з молодими людьми .

 

Навчальний модуль включає тренінги, які ведуть учасників через вступ до загального огляду справедливості, різноманітності та інклюзії та допомагають розпізнати, зрозуміти та розробити способи зробити молодіжну роботу більш інклюзивною. Він також містить рішення та пропозиції щодо того, як адвокувати та розпочати планування дій для сприяння залученню до молодіжних спільнот у країнах Східного партнерства.

 

У цьому курсі є 12 розділів, які супроводжуються навчальними матеріалами, презентаціями, відео та вправами. Хоча ми сподіваємося, що весь матеріал буде для вас цікавим, радимо вам детально вивчити теми, які вас найбільше цікавлять.

 

Модуль було протестовано та вдосконалено на основі відгуків близько 30 молодіжних працівників, молодіжних педагогів та молодіжних тренерів з Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови та України, які взяли участь в інтенсивному онлайн-навчальному курсі, повністю заснованому на цьому модулі.

 

Розвиток інклюзивної молодіжної роботи в країнах Східного партнерства», який реалізує Консорціум із 8 організацій громадянського суспільства з країн Східного партнерства та Європейського Союзу. Проект під керівництвом Вірменської прогресивної молодіжної громадської організації отримав підтримку через програму повторного надання грантів Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (FSTP), що фінансується Європейським Союзом у рамках підтримки громадянського суспільства в регіоні. У рамках своєї схеми регрантів Форум громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС Східного партнерства) підтримує проекти своїх членів, які сприяють досягненню місії та цілей Форуму.

Мета:

Прогалини у залученні молоді в країнах Східного партнерства охоплюють широкий спектр вимірів, від гендерних прав до прав людей з інвалідністю. Незважаючи на поступове вдосконалення політики деяких національних урядів у країнах Східного партнерства щодо запобігання дискримінації та маргіналізації молоді та сприяння інклюзії, політичний і громадський опір і заперечення все ще переважають.

 

Усі країни Східного партнерства мають різні підходи до розвитку та залучення молоді. У той час як деякі країни мають сучасні молодіжні стратегії, політику та закони, інші мають труднощі встигати за оновленнями молодіжної політики. З іншого боку, всі країни Східного партнерства мають різний рівень фінансування розвитку молоді, який значною мірою залежить від того, чи є в уряді «Молодь» у своєму портфелі.


У повсякденній роботі з молоддю в країнах Східного партнерства помітили, що молоді спеціалісти (молодіжні працівники, молодіжні вихователі та молодіжні тренери) часто не готові реагувати на нові потреби знедолених молодих людей, і їм бракує підтримки заходи щодо їх професійного розвитку. Спільнота молодих професіоналів у країнах Східного партнерства потребує безперервного розвитку компетенцій, щоб бути здатними пом’якшити наслідки соціальної ізоляції серед молодих людей.

 

Враховуючи цей контекст, 8 партнерів із країн Східного партнерства та Європейського Союзу, залучених до Робочої групи 4 Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, спільно розробили «INCLUSION NOW! Розвиток інклюзивної молодіжної роботи в країнах Східного партнерства».

 

Проект пропонує можливість для професійного розвитку групі молодих професіоналів у країнах Східного партнерства, які працюють у сфері інклюзії молоді.

 

Розумне, стійке та інклюзивне зростання у Східному партнерстві буде неможливим, якщо потенціал незахищеної молоді залишиться розкритим. Таким чином, цей навчальний модуль дає змогу молодим спеціалістам, які працюють з молоддю, надавати молодіжним організаціям якісні освітні матеріали та практики для сприяння залученню молоді до своїх громад.

 

Цілі
Загальна мета тренінгового модуля – озброїти молодих спеціалістів із країн Східного партнерства практичними інструментами та методами, які вони зможуть використовувати у своїй повсякденній роботі з молодими людьми з невигідного становища.
 Базуючись на загальних цілях, навчальний модуль спрямований на досягнення трьох основних безпосередніх цілей:
Забезпечити комплексний індивідуальний тренінг із залучення молодих людей, яким загрожує маргіналізація, у Східному партнерстві.
Розвивати компетенції молодіжних працівників, молодіжних педагогів і молодіжних тренерів щодо справедливості, різноманітності та інклюзії, одночасно надаючи стратегії та рекомендації, щоб допомогти молодим фахівцям створити більш інклюзивне та різноманітне середовище у своїх організаціях і в їхній роботі з молоддю.
Озброїти молодіжних працівників, молодіжних педагогів та молодіжних тренерів практичними інструментами та методами залучення молоді для використання в повсякденній роботі з унедоленою молоддю.

 

Структура модуля та основні результати навчання
Навчальний модуль зосереджений на практичному підході та практичних стратегіях досягнення інклюзивної роботи з молоддю. Учасники тренінгу дослідять:
як ефективніше охоплювати та залучати молодь;
як боротися з кількома факторами відчуження;
як розробити стратегії для більшої інклюзивності молодіжних організацій;
як зрозуміти основні причини відчуження в країнах Східного партнерства;
як сприяти інклюзії у вашій спільноті та організації;
як ефективніше працювати з унедоленою молоддю та молодими людьми, яким загрожує маргіналізація;
Хід:
 
Сесія 1: Привітання та вступ до тренінгу
 
Сесія 2: Вступ до інклюзії та різноманітності
 
Сесія 3: Соціальні ідентичності та динаміка влади
 
Сесія 4: Ідентичність і різноманітність
 
Сесія 5: Упередження та несвідомі упередження
 
Сесія 6: Спілкування та упередження
 
Сесія 7: Участь та залучення молоді
 
Сесія 8: Перехід молоді до інклюзії
 
Сесія 9: Інклюзія молоді
 
Сесія 10: План картографування громади
 
Сесія 11: Стратегічне планування нашого майбутнього
 
Сесія 12: Проекти інклюзії в наших громадах
 
Використання модуля:
Навчальний модуль призначений для молодіжних працівників, молодіжних педагогів і молодіжних тренерів, які готові працювати над темами різноманітності, інклюзії та боротьби з дискримінацією, щоб активувати потенціал різноманітності в навчанні та роботі з молодими людьми.
Він також розроблений таким чином, щоб бути гнучким у своєму використанні, щоб його можна було пристосувати до конкретних умов країни та в залежності від потреб учасників.
Молодіжні працівники, вихователі, тренери та фасилітатори також можуть використовувати модуль як довідник або посібник у своїй роботі з молоддю. Модуль можна використовувати як швидкий довідковий інструмент або як довідковий матеріал для навчальних семінарів. Він може слугувати набором інструментів для онлайн- і офлайн-навчальних курсів із залучення молоді».
 
Детальна інформація за посиланням: https://apy.am/news/inclusion-now/?fbclid=IwAR1Ft6GGKp_M4YknI2YYm3WQuLHokRclGsfFGMQ8tIw7zcpyE5s3RbUNOOs
 

Джерело: https://mobilnist.kpi.ua/2023 

 

Коментарі

Популярні публікації