Гарантії безбар'єрного доступу до культури в Україні

 


Радниця - Уповноважена Президента України з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна - про Стратегію безбар’єрності, як гарантію інклюзії в культурі.

«Перший крок у створенні безбар’єрності у культурі зроблено з ухваленням Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору до 2030 року. Одним з напрямків Нацстратегії є суспільна безбар’єрність, і саме він забезпечить можливість для кожного бути реалізованим, проводити дозвілля повноцінно, долучатися до культурних заходів та при цьому не відчувати жодної дискримінації. Сьогодні кожен має право на самовираження та заслуговує бути почутим, і нова державна політика з реалізації Нацстратегії безбар’єрності покликана це забезпечити».

Радниця Президента наголошує на діяльності поточних програм фонду, що вже сьогодні впроваджують безбар’єрні рішення. Насамперед, це програма Українського культурного фонду «Культура без бар’єрів», яка спрямована на подолання викликів, пов’язаних із наявністю проблем для різних маломобільних груп стосовно можливості повноцінного, безбар’єрного доступу до культури, освіти, зайнятості. Програма спрямована на створення безперешкодного життєвого середовища у соціальній, культурній та освітній сферах для маломобільних груп, людей третього віку 50+, родин з дітьми до 6 років, осіб з інвалідністю тощо.

Активне залучення людей з інвалідністю до культурно-мистецького життя і туризму в Україні, що передбачене Національною стратегією із створення безбар’єрного простору, неможливе без підвищення рівня доступності українських музеїв і національних заповідників. Ці культурні установи мають бути серед головних провідників та втілювачів ідей безбар'єрного суспільства та універсального дизайну.

Зараз триває проєкт Inclusive Travels in Ukraine: доступність музеїв України, що реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Його автори формують каталог музеїв України з описом наявних умов і зручностей для прийому відвідувачів з числа маломобільних груп та осіб з інвалідністю. Для цього проводять анкетування музеїв та їх додатковий волонтерський моніторинг. Опитувальну анкету щодо стану доступності музейних закладів розробили знані фахівці в галузі інклюзії та універсального дизайну Vysotskyy Vladimir i Mariia Nikitina. Це - якісний інструмент, за допомогою якого можна не лише оцінити пристосованість експозицій, будівель та прилеглих територій для прийому різних категорій відвідувачів, а й виробити план першочергових заходів щодо підвищення доступності, які будь який музей може запровадити власними силами».

Джерело: https://www.facebook.com/bezbariernist

Коментарі

Популярні публікації