Фахова бібліотечна преса

 


  
Перелік друкованих, а також електронних фахових виданьякі стануть у нагоді бібліотекарю та бібліографу в повсякденній діяльності.Бібліосвіт


Інформаційний вісник,  заснований Державною бібліотекою України для юнацтва у 1998 р. Є продовженням бюлетеня ДБУ для юнацтва «Бібліотеки України – юнацтву. Досвід. Проблеми. Перспективи». Головою редакційної колегії з 2002 р. є директор ДБУ для юнацтва, кандидат педагогічних наук, доцент Г. Саприкін.

Висвітлює інноваційний досвід бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва в Україні та за кордоном; духовне, правове, моральне, екологічне виховання, соціалізація, результати соціологічних досліджень, просування читання, бібліографічна робота тощо. Видання є джерелом фахової інформації для бібліотечних працівників, які обслуговують юнацтво та молодь. Друкуються офіційні документи, що стосуються бібліотечної галузі, а також міжнародні документи ІФЛА, американської асоціації бібліотечного обслуговування (YALSA) тощо.

Виходить: 4 рази на рік

Режим доступу: http://4uth.gov.ua/


Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія


У журналі «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв висвітлюються актуальні питання бібліотекознавства, документознавства, соціальних комунікацій. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться даною проблематикою. Заснований у лютому 2004 р. Дотримується видавничих стандартів публікації COPE Code of Conduct, затверджених COP.

Періодичність видання: 4 рази на рік

Електронна версія журналу:  http://journals.uran.ua/bdi/issue/archive

 

Бібліотечна планета


Щоквартальне науково-виробниче, україномовне видання (м. Київ), засноване у березні 1998 року Національною бібліотекою України ім. Я. Мудрого і видається Державним закладом «Національна бібліотека України ім. Я. Мудрого».

Часопис друкує матеріали про досвід кращих бібліотек зарубіжжя. Публікуються усі офіційні документи щодо бібліотечної справи в Україні, повідомлення про Положення Всеукраїнських конкурсів, новини Української бібліотечної  асоціації, стандарти з довідково-інформаційної, бібліотечної та видавничої справи. За час існування журналу надруковано біля тисячі матеріалів: офіційних та нормативно-регламентуючих документів, науково-професійних, інформаційних статей, методичних консультацій, публікацій з досвіду роботи бібліотек.

Періодичність видання: 4 рази на рік

E-mail: planeta@nplu.org

Електронна версія журналу: profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=4636

 Бібліотечний вісник


Науково-теоретичний та практичний журналЗасновники: Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. Заснований у 1993 р. Виходить 6 разів на рік.

 

На сторінках видання автори піднімають питання щодо формування державної бібліотечної політики, розроблення концептуальних засад подальшого розвитку бібліотечної справи в Україні, обговорюють питання економіки бібліотечної справи, удосконалення бібліотечного законодавства, соціально-правового захисту бібліотечного працівника. Вивчаються потреби населення в інформації та бібліотечному обслуговуванні.

Періодичність видання: 6 разів на рік

E-mail: bibvesti@bigmir.net

Електронна версія журналу: http://bv.nbuv.gov.ua

 


Бібліотечний форум: історія, теорія і практика

Всеукраїнський інформаційний щоквартальний журнал. Заснований Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Ідея» (ТОВ НВП «Ідея») у 2003 році.

Автори журналу піднімають і обговорюють актуальні проблеми в роботі окремої бібліотеки,  системи бібліотек або в цілому бібліотечної справи. Проблематика публікацій у журналі охоплює всі без винятку аспекти бібліотечної галузі. 

Періодичність видання: 4 рази на рік

E-mail: igor@idea.donetsk.ua; olenabashun@gmail.com

Електронна версія журналу: http://www.libraryforum.info/

 

Вісник Книжкової палати

Щомісячний науково-практичний журнал. Заснований у серпні 1996 р. Книжковою палатою України.

Проблематика: книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, видавнича діяльність, нормативно-правове забезпечення книговидання та книгорозповсюдження, аналітично-статистичні огляди випуску видань в Україні.

Періодичність видання: 12 разів на рік

E-mail: visnyk@ukrbook.net

Електронна версія журналу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua

 


Світ дитячих бібліотек


Щоквартальний науково-методичний журнал. Видається Українською асоціацією працівників бібліотек для дітей та Національною бібліотекою України для дітей. Заснований у 2001 р.

Публікації цього журналу присвячені проблемам дитячого читання і роботи дитячих бібліотек України. Висвітлюється досвід роботи бібліотек України, що обслуговують та проводять роботу з дітьми з обмеженими можливостями, дітьми-сиротами, інвалідами та дітьми, позбавленими батьківського піклування тощо.


Режим доступу: https://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=5073Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук

Журнал є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує статті з проблематики бібліотекознавства та інформаційних наук

Журнал започатковано у 2018 р. та адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, докторантам, аспірантам, магістрантам, усім, хто досліджує теоретико-прикладні аспекти бібліотекознавства, книгознавства, архівознавства, документознавства, інформаційних технологій, практики інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 17.03.2020 року № 409 за спеціальністю 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Періодичність друку: піврічна

Мова видання:
українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник:
Київський національний університет культури і мистецтв

E-mail: librinfosciences@knukim.edu.uaibas.knukim@gmail.com

Електронна версія журналуhttp://librinfosciences.knukim.edu.ua/issue/view/14102Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Бібліотечна робота («ШБІЦ. БР»)

Щомісячний інформаційно-методичний та бібліографічний журнал. Видається з січня 2012 року. Засновник і видавець – Український інститут нормативної інформації.

Видання адресоване шкільним бібліотекарям для інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу та адміністративного управління. На його сторінках друкуються аналітичні огляди нормативно-правових документів. Провідні бібліотечні фахівці освітянської галузі надають консультації щодо вирішення загальних питань функціонування бібліотеки та бібліотечної праці. Друкуються і готові інформаційні матеріали: це бібліографічні списки, покажчики, огляди літератури з актуальних питань освіти і життєдіяльності школи.

Журнал має цікаві додатки:

Електронний компакт-диск – додаткова інформація до матеріалів, що опубліковані у журналі: навчальні, навчально-методичні, дидактичні розробки, презентації; відеоролики; тексти нормативно-правових, інструктивно-методичних документів та багато іншого.

Бібліографічні списки – за результатами моніторингу джерел освітянської інформації, включаючи електронні.

Каталожні картки – готові бібліографічні друковані картки для картотек бібліотеки – навчальної, загальноосвітньої та управлінської (функціональної) інформації.

Періодичність видання: 12 разів на рік

E-mail: amaslova@ifl.com.ua

Електронна версія журналу: http://libcenter.com/oglyad-publikatsij.html


Шкільна бібліотека

Щомісячний журнал. Засновник і видавець ТОВ «Редакція газети «Позакласний час».

Журнал пропонує матеріали за такими напрямками: творчий портрет бібліотекарів; діяльність бібліотек ПТНЗ; ілюстративні матеріали для виставки у шкільній бібліотеці; бібліотечні уроки; методика, пошук, досвід; масові форми роботи шкільної бібліотеки; сторінка для батьків; виступ бібліотекаря на педагогічній раді; підвищення кваліфікації; хрестоматійні твори діяльності бібліотеки на підтримку читання тощо.

E-mail: osvita-shb@ukr.net

 


Шкільна бібліотека плюс

Науково-методичний часопис. Професійне видання для бібліотекарів і методистів з бібліотечних фондів, а також допомога вчителям в інформаційному забезпеченні навчально-виховного процесу (законодавчі, нормативні, методичні документи в галузі освіти і бібліотечної справи; розробки бібліотечних уроків, сценарії, досвід роботи, бібліографічні списки літератури тощо).

Періодичність видання: 24 рази на місяць.

 Коментарі

Популярні публікації