Інклюзивна освіта: від рівних прав до рівних можливостей

 Інклюзія - процес включення всіх громадян в соціумі. І насамперед тих, що мають труднощі у фізичному чи розумовому розвитку. Він передбачає розробку і застосування тих методів, які зможуть дозволити кожній людині рівноправно брати участь суспільному житті. Інклюзія -  це процес реального включення осіб з особливими потребами в активне суспільне життя.
Інклюзивне навчання - система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахуванні багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників. Інклюзивне навчання часто вважають альтернативою інтернатній системі, за якою діти з особливими освітніми потребами навчаються  в спеціальних закладах освіти та змушені проживати в інтернатних відділеннях при них через їх територіальну розгалуженість. Жодна дитина не має відчувати себе іншою та виключеною з освітніх, культурних і соціальних процесів – це головне завдання інклюзії.

Рекомендаційний бібліографічний список  «Інклюзивна освіта: від рівних прав до рівних можливостей» містить літературу (книги та статті з періодичних видань), які інформують спільноту про інклюзію і навіщо вона потрібна кожному, а також:

-        зобов’язання держави щодо створення умов для освіти  і безпечного відочинку дітей з особливими потребами; 

-        можливості  соціалізації дітей і їх перспективи в соціумі;

-        фахову підтримку дітей з особливими освітніми  потребами

Наведені джерела за період 2013-2021 років, що розташовані в алфавітному порядку, містяться у фондах Чернігівської обласної бібліотеки для юнацтва (вул. Тараса Шевченка, 63). Даний ресурс стане в нагоді педагогічним працівникам закладів освіти і асистентам, організаторам учнівського дозвілля, психологам, бібліотекарям, студентам та батькам.


Рекомендована література: 


Україна. Закон. Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16 січня 2020 р. : №463-ІХ // Урядовий кур"єр. - 2020. - 27 черв. - С.9-16.

Україна. Кабінет Міністрів. Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами : постанова Каб. Міністрів України від 17 трав. 2021 р. : №477// Урядовий кур"єр. - 2021. - 18 трав. - С.11.

Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти  : постанова Каб. Міністрів України від 10 квіт. 2019 р. : №530 // Урядовий кур"єр. - 2019. - 26 черв. - С.4.

Україна. Кабінет Міністрів. Про деякі категорії осіб з особливими освітніми потребами : постанови Каб. Міністрів України від 14 листоп. 2018 р. : №952. -. // Урядовий кур"єр. - 2018. - 20 листоп. - С.4.

Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої та дошкільної освіти  // Соціальний педагог. - 2018. - Травень (№ 5). - С.45-47.

Балабан М. Консультації з інклюзивного навчання / М. Балабан // Освіта України. - 2014. - 17 лют. - С.8-9.

Безлюдний О. Наш пріоритет - інклюзивний університет / О. Безлюдний // Урядовий кур"єр. - 2019. - 12 жовт. – С.7.

Йдеться про необхідність створення у навчальних закладах вищої освіти створити людям з особливими потребами рівні умови доступу до вищої освіти з урахуванням обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров'я.

Булковська, О.  Щоб особливі не були вигнанцями / О. Булковська // Урядовий кур"єр. - 2019. - 13 квіт. - С.5.

Йдеться про створення і досвід діяльності інклюзивно-ресурсних центрів.

Галаур В. Інвалідність не може бути бар'єром для успіху / В. Галаур // Урядовий кур"єр. - 2019. - 5 жовт. - С.5.

Ганжала І. Діти з особливими освітніми потребами  / І. Ганжала // Соціальний педагог. - 2014. - Берез.(№ 3). - С.53-55.

Головко О.  Покоління Зет до змін готове  / О. Головко // Урядовий кур"єр. - 2017. - 4 квіт. - С.3.

Нацрада реформ підтримала нову українську школу та розвиток інклюзивної освіти.

Дивнич Л. Соціалізація дитини з особливими освітніми потребами  / Л. Дивнич // Соціальний педагог. - 2018. - Груд. (№ 12). - С.7-10.

Про фахову підтримку дітей з особливими потребами.

Дитина з церебральним паралічем / О. В. Чеботарьова, Л. Коваль, в, Е. А. Данілавічуте. - К : Літера ЛТД, 2019. - 40 с. - (Інклюзивне навчання).

Для роботи з особливими дітьми // Освіта України. - 2018. - 9 лип. - С.2.

Про курс інклюзії для вчителів початкових класів - практичний модуль "Методи роботи з дітьми".

Дмитренко К. А. Працюємо з "особливою"дитиною у "звичайній школі" / К. А. Дмитренко, М. В. Коновалова, О. П. Семиволос. - Харків : Видавнича група"Основа", 2018. - 40 с. : табл.схем. - (Нові формати освіти).

Душка А. П.  Дитина з розладами аутистичного спектра / А. П. Душка. - Харків : Ранок, 2018. - 40 с. - (Інклюзивне навчання за нозологіями).

Інтеграція чи інклюзія? / підгот. Н.Кулик // Освіта України. - 2017. - 11 груд. - С.15.

Розглянуто досвід Польщі в галузі впровадження інклюзивної освіти.

Козак І.  Дітям потрібні не тільки знання, а й здоров  / І. Козак // Голос України. - 2020. - 14 серп. - С.10.

Наведено аргументи щодо створення інклюзивних освітніх закладів.

Колупаева А. А. Інклюзивне навчання: вибір батьків / А. А. Колупаева, О. М. Таранченко. - К : Літера ЛТД, 2019. - 56 с. - (Інклюзивне навчання).

Костенко Т. М. Дитина з порушенням зору / Т. М. Костенко. - К : Літера ЛТД, 2019. - 40 с. - (Інклюзивне навчання).

Крикун А. Психолого-педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу в сучасній інклюзівній освіті  / А. Крикун // Рідна школа. - 2013. - № 11. - С.77-80.

Лагідна М. Приязна до дитини освіта: мрія, що здійснилася  / М. Лагідна // Урядовий кур"єр. - 2019. - 21 берез. - С.5.

Леошко В. Долучають особливих дітей до футболу / В. Леошко // Голос України. - 2020. - 12 листоп. - С.10.

З досвіду впровадження проєкту "Демократичне врядування у Східній Україні", завдяки якому започатковано інклюзивний футбол.

Литовченко С. В.  Дитина з порушенням слуху / С. В. Литовченко, В. В. Жук, О. М. Таранченко. - К : Літера ЛТД, 2019. - 40 с. - (Інклюзивне навчання).

Луканська Г.  Діти з особливими освітніми потребами не повинні зазанавати дискримінації / Г. Луканська // Голос України. - 2014. - 6 черв. - С.3.

Маланчій В. Організація роботи з дітьми з особливими освітніми потребами : метод. рек. / В. Маланчій // Початкова школа. - 2014. - № 4. - С. 62-63. - 3 назви.

Охріменко О.  Соціальна компетентність дітей, позбавлених батьківського піклування. Особливості формування / О. Охріменко // Соціальний педагог. - 2013. - № 11. - С.29-30.

Петрова А.  Діти з особливими потребами / А. Петрова // Соціальний педагог. - 2018. - № 2. - С.42.

Містить професійні поради, як допомогти особливій дитині пристосуватися до соціуму здорових дітей.

Поліщук О. П.  Впровадження інклюзивної освіти  : семінар-практикум для вчит. / О. П. Поліщук // Шкільному психологу. - 2015. - № 1. - С.22-27.

Присяжнюк К.  Діти з особливими потребами в загальноосвітній школі : [технологія соціально-педагогічного супроводу] / К. Присяжнюк // Соціальний педагог. - 2013. - Лип. (№ 7). - С.21-22.

Прохоренко Л. І. Дитина із труднощами у навчанні / Л. І. Прохоренко. - К : Літера ЛТД, 2019. - 48 с. - (Інклюзивне навчання).

Рібцун Ю. В.  Дитина з порушеннями мовленєвого розвитку / Ю. В. Рібцун. - К : Літера ЛТД, 2019. - 40 с. - (Інклюзивне навчання)

Стадник Л. Дитина з особливими психічним розвитком / Л. Стадник // Соціальний педагог. - 2018. - Трав. (№ 5). - С.23-32.

Сухіна І. В. Маленькі непосиди. Гіперактивні діти / І. В. Сухіна. - Харків : Ранок, 2020. - 32 с. - (Поради батькам і педагогам).

Сухіна І. В. Гіперактивна дитина / І. В. Сухіна. - К : Літера ЛТД, 2019. - 40 с. - (Інклюзивне навчання).

Таланчук І. Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики від Університету "Україна" / І. Таланчук // Голос України. - 2020. - 18 груд. - С.9.

Танцюра Л.  Інклюзивна освіта: взаємодія сім'ї та школи : [Організація роботи із сім'ями. у яких виховуються діти з обмеженими можливостями ] / Л. Танцюра // Соціальний педагог. - 2013. - Груд. (№12). - С.16-18.

Ткаченко Н. А.  Інклюзивне навчання  / Н. А. Ткаченко // Шкільному психологу. - 2013. - № 4. - С.2-4.

Трикоз  С. В. Дитина з порушеннями інтелектуального розвитку / С. В. Трикоз, Г. О. Блеч. - Харків : Ранок, 2018. - 40 с. - (Інклюзивне навчання за нозологіями).

Трикоз С. В. Ми поруч.Дитина з порушеннями інтелектуального розвитку / С. В. Трикоз, Г. О. Блеч. - Харків : Ранок, 2020. - 32 с. - (Поради батькам і педагогам).

Холодницька К.   Інклюзивне навчання в дошкільних закладах  / К. Холодницька // Соціальний педагог. - 2018. -№3. - С.18-29.

Цвікова Н.  Як організувати інклюзивне навчання в системі позашкільної освіти? : рекомендації / Н. Цвікова // Освіта України. - 2020. – 12 лют. - С.6.

Чеботарьова О. В. Дитина із церебральним паралічем / О. В. Чеботарьова, Л. В. Коваль, Е. А. Данілавічуте. - Харків : Ранок, 2018. - 40 с. - (Інклюзивне навчання за нозологіями).

Янченко А.  Соціальна адаптація дітей з особливими потребами. Особливості роботи в гуртку / А. Янченко // Позашкілля. - 2014. - Берез. (№ 3). - С.48-49.


Укладач: Л.А.Кравченко

Коментарі

Популярні публікації